• BIST 1.124
 • Altın 458,727
 • Dolar 7,6460
 • Euro 8,8844
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 26 °C

22500 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE BENZİN ALIMI İŞİ

22500 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE BENZİN ALIMI İŞİ
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ İÇİN 22500 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE BENZİN ALIMI İŞİ

 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ İÇİN 22500 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE BENZİN ALIMI İŞİ

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımız için 22500 Litre Motorin ve 1000 Litre Benzin Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/116078

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ortakapı Mahallesi Resul Yıldız Caddesi No:5 36100 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742126909 - 4742125347

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımız için 22.500 Lt.Motorin,1000 Lt. Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlarımıza ait araçlar, Akaryakıt istasyonundan günlük ihtiyaç ölçüsünde alacaklardır

c) Teslim tarihi

:

Her bir idare aracı Yüklenicinin akaryakıt pompa istasyonunda tanımlı araç plakasına göre araç depolarına akaryakıt teslimi yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ortakapı Mah. 5. Buzhane Sok. No:3 Merkez/KARS

b) Tarihi ve saati

:

20.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan,teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

2-İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair "Bayilik yazısı" ve "Bayilik sözleşmesi"

3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "istasyonlu Bayilik belgesi"

4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş yeri açma izin belgesi"

5-Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi"

6- Kars merkezde en az bir adet olmak üzere Türkiye genelinde OTTS sistemiyle araçlarımızın yakıt alabileceği bayi ve istasyonların listesini belirtir belge


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler.

Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukardaki belgelerden biri ile birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu belirten yazının aslı veya noter tasdikli sureti.

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu bayisi ise teklif sahibinin dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı yada noter tasdikli suretinin verilmesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

1- İdarelere ait araçlar şehir dışına görevlendirildiklerinde yüklenici firmanın bağlı olduğu dağıtıcıya ait şubelerden (OTTS) ile akaryakıt temin edebileceklerdir. Bu alımlar yüklenici tarafından idarelere faturalandırılacaktır. 2- Akaryakıtlar idarelerin ihtiyacı nispetinde pey der pey alınacaktır. İş tamamlandığında idarelerin alımlarının ihalede belirtilen miktarların altında kalması ,tamamının alınamaması durumunda geriye kalan miktarlar için yüklenici firma herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. İhale sözleşme süresi içerisinde tüketilmeyen akaryakıttan yüklenici firma her hangi bir hak talep etmeyecektir.

 

Bu haber toplam 436 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Karslı Boksör Yenilmez Rus’u nakavt etti24 Eylül 2020 Perşembe 22:41
 • Firari zanlılar yakalandı24 Eylül 2020 Perşembe 22:10
 • Karslı patates üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi24 Eylül 2020 Perşembe 22:08
 • 6 köy yetkililerden yardım bekliyor24 Eylül 2020 Perşembe 22:06
 • "Canımızı yaktılar"24 Eylül 2020 Perşembe 22:04
 • BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR24 Eylül 2020 Perşembe 22:01
 • Kars’ın köyleri ana koridorlarla birbirine bağlanıyor24 Eylül 2020 Perşembe 16:54
 • Belediye 4 mahalleyi parka kavuşturdu24 Eylül 2020 Perşembe 10:52
 • Karakurt Yolu Kasım'da açılacak24 Eylül 2020 Perşembe 10:49
 • Vali Öksüz Millet Bahçesini inceledi23 Eylül 2020 Çarşamba 23:22
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.