• BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C

4148 TON KÖMÜRÜN EV EV DAĞITIMI HİZMET ALIMI İŞİ

4148 TON KÖMÜRÜN EV EV DAĞITIMI HİZMET ALIMI İŞİ
4148 TON KÖMÜRÜN KARS MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI 23 MAHALLE VE 72 KÖYDE BULUNAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA EV EV DAĞITIMI HİZMET ALIMI İŞİ

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

4148 ton Kömürün Kars merkez ve merkeze bağlı 23 mahalle ve 72 köyde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ev dağıtımı hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/387254

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

b) Adresi

:

ORTAKAPI MAHALLESİ RESUL YILDIZ CADDESİ NO :5 36100 KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742126569 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

4148 ton Kömürün Kars merkez ve merkeze bağlı 23 mahalle ve 72 köyde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev eve dağıtımı hizmet alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4148 ton kömürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kişi Sayısı 2440 ancak kişi sayısı idarenin öngördüğü şekilde eksilip arttırılabilir. Tonaj Miktarı hane başı azami 1700 KG olup ancak idarenin öngördüğü şekilde eksilip arttırılabilir. Kars Merkez ve Merkeze bağlı 72 köy ve 23 mahalle. MERKEZ Km. MERKEZ Km. Ağadeve 43 Hacıhalil 18 Akbaba 26 Hacıveli 24 Akdere 25 Halefoğlu 15 Alaca 41 Hamzagerek 40 Alçılı 24 Hapanlı 19 Arazoğlu 42 Hasçiftlik 10 Aslanizi 30 Kç.Pirveli 51 Ataköy 14 Karacaören 3 Atayurt 44 Karaçoban 13 Ayakgedikler 33 Karakale 15 Aydınalan 20 Karakaş 28 Azat 6 Kç.Boğatepe 48 Başgedikler 34 Kç.Yusuf 26 By.Aküzüm 53 Kocabahçe 39 Başkaya 25 Kozluca 41 Bayraktar 36 Külveren 30 Bekler 41 Kümbetli 10 Boğazköy 15 Maksutcuk 22 Borluk 18 Mezra 15 Bozkale 17 Ani 47 Bulanık 21 Oğuzlu 42 By.Boğatepe 45 Ortagedikler 38 Çağlayan 15 Ölçülü 13 Çakmak 6 Soylu 37 Çamurlu 23 Söğütlü 17 Çerme 31 Subatan 25 Çığırgan 22 Tazekent 43 Çorak 3 Tekneli 14 Davulköy 32 Üçbölük 42 Derecik 9 Verimli 31 Dikme 15 Yağkesen 39 Esenkent 40 Yalçınlar 50 Esenyazı 35 Yalınkaya 10 Eşmeyazı 27 Yılanlı 46 Gelirli 8 Yolaçan 6 Güdeli 18 Yücelen 13 km

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.08.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Ortakapı Mah. Resul Yıldız Cad. No:5 KARS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Araçlara ait K1 veya C2 belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda ilgili alanda beyan edilmesi zorunludur.

İstekli bu işin süresinde tamamlanabilmesi için yeteri kadar kamyon- kamyonet ve sigortalı işci bulundurmak zorundadır. K1 veya C2 belgesi ve araçlara ait K1 veya C2 taşıt belgesi için Başkanlığımızın Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile yapacağı yazışma sonrası alacağı teyit yazılarıyla geçerlilik kazanacaktır. Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan edilen K1 veya C2 taşıt belgeleri ile araçlara ait ruhsat asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale komisyonunun talebi doğrultusunda sunması zorunludur.. Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen şartlara haiz olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yük ve eşya taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 

Bu haber toplam 6862 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.