• BIST 1.130
 • Altın 456,987
 • Dolar 7,6221
 • Euro 8,8649
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 22 °C

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüze bağlı Harakani,Digor,Kağızman ve Arpaçay Devlet Hastanesi’ nde kullanılmak üzere 35000 litre motorin alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/393379

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Harakani Devlet Hastanesi 10.000 Litre 2.Kağızman Devlet Hastanesi 15.000 Litre 3.Arpaçay Devlet Hastanesi 8.000 Litre 4.Digor Devlet Hastanesi 2.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1.Harakani Devlet Hastanesi 2.Kağızman Devlet Hastanesi 3.Arpaçay Devlet Hastanesi 4.Digor Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme yapılmasına müteakip hemen işe başlanacak 31.12.2018 tarihine kadar ihtiyaçlar doğrultusunda teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:34 Merkez/Kars

b) Tarihi ve saati

:

28.08.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji piyasası düzenleme kurumundan 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine göre alınmış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi.

2-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak enerji piyasası düzenleme kurumundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliyi olan ''bayilik lisansı''nı.

3-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliyi olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ile bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ile yaptığı sözleşmesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

A-) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi. B-) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlene kapasite raporu. C-) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi. Ç-) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiyi mala ilişkin yerli malı belgesi. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

İdaremize ait araçlarca akaryakıt istasyonlarında ihtiyacı nispetinde akaryakıt alacaktır.Hastanelerimizde bulunan jeneratörlere ihtiyaç doğrultusunda çekilen siparişte belirtilen miktarca yüklenici firma tarafından yerinde akaryakıt teslimi yapılacaktır.Araçlarda kullanılacak akaryakıt ihtiyaç duyulan günün her saatinde akaryakıt çeki veya fişi ile alınacaktır.

Akaryakıt istasyon işletim ruhsatı

Bayi ruhsatı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 5 (yüzde beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBASİ TR 88 0001 0001 4726 1654 3950 01yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Kars İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 973 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 6 köy yetkililerden yardım bekliyor24 Eylül 2020 Perşembe 22:06
 • "Canımızı yaktılar"24 Eylül 2020 Perşembe 22:04
 • BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR24 Eylül 2020 Perşembe 22:01
 • Kars’ın köyleri ana koridorlarla birbirine bağlanıyor24 Eylül 2020 Perşembe 16:54
 • Belediye 4 mahalleyi parka kavuşturdu24 Eylül 2020 Perşembe 10:52
 • Karakurt Yolu Kasım'da açılacak24 Eylül 2020 Perşembe 10:49
 • Vali Öksüz Millet Bahçesini inceledi23 Eylül 2020 Çarşamba 23:22
 • GENEL KURUL İLANI23 Eylül 2020 Çarşamba 19:47
 • AĞAÇLANDIRMA PROJESİ HİZMETİ ALINACAKTIR23 Eylül 2020 Çarşamba 19:45
 • Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kars’ta23 Eylül 2020 Çarşamba 17:21
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.