• BIST 1.114
  • Altın 451,161
  • Dolar 7,2563
  • Euro 8,5572
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALINACAKTIR

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HARAKANİHAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS HARAKANİ
HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/291184
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez 36100/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 4742135667 - 4742135691
c) Elektronik Posta Adresi : Erdem.Bulut@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 90.000 Litre Motorin (Diger) 6.000 Litre Kurşunsuz Benzin
(95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kars Harakani Havalimanında Bulunan Yeraltı ve Yerüstü
Tankları
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İDARE'nin talebi
doğrultusunda 01.01.2019-31.12.2020 tarihler arası
akaryakıt teslim edilecektir. İhtiyaç mahallerine akaryakıt
ürününün teslimatları İDARE'nin belirleyeceği zamanlarda
ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup; YÜKLENİCİ
önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kars Harakani Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.07.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firmalar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünden alınmış, ihalenin yapılacağı yıl içerisinde geçerliliği olan ve sözleşme
süresince geçerliliği devam edecek olan "AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA
KURULUŞU" olduğunu gösterir belgenin noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte
vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar; Herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin
yapılacağı yıl içerisinde geçerliliği olan ve sözleşme süresince geçerliliği devam edecek
olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu işletim
Ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak Akaryakıt Ürünleri için TSE standartlarına veya TÜPRAŞ
spesifikasyonlarına uygunluk belgesi verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Akaryakıt alımı ve satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars
Harakani Havalimanı Müdürlüğü Teknik Blok T1-06 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Harakani Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası
087 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber toplam 441 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.