• BIST 1.103
  • Altın 461,798
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C

ASANSÖRLERİN AYLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI İŞİ

ASANSÖRLERİN AYLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI İŞİ
KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI İLE SPOR TESİSLERİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN AYLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI İŞİ

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI İLE SPOR TESİSLERİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN AYLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI İŞİ

KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Öğrenci Yurtları İle Spor Tesislerinde Bulunan Asansörlerin Aylık Bakım Sözleşmelerinin Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/662377

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56 36100 MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742126813 - 4742233270

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 Adet Asansörün Periyodik Bakımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Teknik Şartnameye Ekli Listede Belirtilen Öğrenci Yurtları ve Spor Tesisleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56-KARS

b) Tarihi ve saati

:

30.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Aşağıda belirtilen belgeler de istekliler tarafından teklif zarflarıyla birlikte sunulacaktır. • ISO Belgesi (teklif aşamasında verilecek) • Sanayi Sicil Belgesi (teklif aşamasında verilecek) • TSE- Hizmet Yeterlilik Belgesi • En az 1 adet Mühendise ( Elektrik Mühendisi- Elektrik Elektronik Mühendisi-Elektronik Mühendisi-Makine Mühendisi veya Mekatronik Mühendislik Fakültelerinden mezun olmuş ) ait istekli firma adına onaylanmış Asansör Yetki Belgesi ve Büro Tescil Belgeleri (teklif aşamasında verilecek) • Tüm asansörler yerinde görülüp, incelendikten sonra yer görme ve inceleme belgesi ihale günü dosyaya konulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü asansör montaj, revizyon, bakım ve onarım işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:56-KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.