• BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KARS İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1- İl Genel Meclisi’nin 02/09/2019 tarih ve 43 sayılı kararı ve İl Encümeninin 28/01/2020 tarih ve 09 sayılı kararına istinaden mülkiyeti Kars İl Özel İdaresine ait İlimiz Arpaçay İlçesi Koçköy Köyü sınırları içinde bulunan 53 (Elli Üç) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2- İlimiz Arpaçay İlçesi Koçköy Köyü sınırları içinde bulunan 53 (Elli Üç) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale 18/02/2020 Salı günü saat 14:00’den itibaren taşınmaz listesinde belirtilen sırası ile yapılacaktır.

3- İhalenin Geçici teminat, her taşınmaz için muhammen bedelinin %3'üdür. Geçici teminat nakit olarak KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBESİNDEKİ TR 82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı emanet hesabına ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4- a) İhalede teklif edilen bedel 15 gün içinde peşin ve bir defada nakit olarak; KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBESİNDEKİ TR 82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı hesabına yatırılacaktır. Kurumlardaki tüm vergi, harç, KDV vb. tüm giderler iştirakçiye aittir.

b)  İlimiz Arpaçay İlçesi Koçköy Köyü sınırları içinde bulunan 53 (Elli Üç) adet taşınmazın bilgileri, satışa esas muhammen bedel değeri ve geçici teminat bedeli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

SIRA NO

PARSEL NO

ALAN

MEVKİİ

Taşınmazdaki Hisse Payı

TAŞINMAZIN SATIŞA ESAS MUHAMMEN BEDEL DEĞERİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

549

4,292.00

KÖY KENARI

TAM

7,586.11 ₺

227.58 ₺

2

1763

6,000.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

10,455.00 ₺

313.65 ₺

3

1803

1,900.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

3,310.75 ₺

99.32 ₺

4

1806

3,450.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

6,011.63 ₺

180.35 ₺

5

1849

7,100.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

12,371.75 ₺

371.15 ₺

6

1850

12,550.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

21,868.38 ₺

656.05 ₺

7

1851

6,550.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

11,413.38 ₺

342.40 ₺

8

1852

11,150.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

19,428.88 ₺

582.87 ₺

9

1853

4,550.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

7,928.38 ₺

237.85 ₺

10

1855

5,800.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

10,106.50 ₺

303.20 ₺

11

1866

1,750.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

3,049.38 ₺

91.48 ₺

12

1870

30,700.00

KATARKAYA

TAM

53,878.50 ₺

1,616.36 ₺

13

1871

10,400.00

KATARKAYA

TAM

18,252.00 ₺

547.56 ₺

14

1872

7,850.00

KATARKAYA

TAM

13,776.75 ₺

413.30 ₺

15

1886

11,600.00

KÖY ÖNÜ

43/58

15,222.00 ₺

456.66 ₺

16

1887

34,400.00

KÖY ÖNÜ

28/43

39,648.00 ₺

1,189.44 ₺

17

1889

3,300.00

DEĞİRMEN ÖNÜ

TAM

5,915.25 ₺

177.46 ₺

18

1905

7,500.00

KARASU

TAM

13,256.25 ₺

397.69 ₺

19

1908

500.00

KARASU

TAM

883.75 ₺

26.51 ₺

20

1936

7,000.00

KARASU

3/7

5,310.00 ₺

159.30 ₺

21

2990

36,554.78

KANLI

TAM

71,921.53 ₺

2,157.65 ₺

22

2991

55,504.19

KANLI

TAM

109,204.49 ₺

3,276.13 ₺

23

2992

19,674.29

KANLI

TAM

38,709.17 ₺

1,161.27 ₺

24

2993

12,626.40

KANLI

TAM

24,842.44 ₺

745.27 ₺

25

2994

22,963.21

KANLI

TAM

45,180.12 ₺

1,355.40 ₺

26

2995

29,433.04

KANLI

TAM

57,909.51 ₺

1,737.29 ₺

27

1937

1,400.00

KÖY ÖNÜ

TAM

2,474.50 ₺

74.24 ₺

28

1949

2,700.00

KARASU

TAM

4,772.25 ₺

143.17 ₺

29

1954

4,150.00

DİKTAŞ

TAM

7,335.13 ₺

220.05 ₺

30

1571

6,000.00

KIRKBULAK

TAM

10,605.00 ₺

318.15 ₺

31

1652

5,500.00

KIRKBULAK

TAM

9,721.25 ₺

291.64 ₺

32

1653

1,800.00

KIRKBULAK

TAM

3,181.50 ₺

95.45 ₺

33

557

11,228.00

YOL ALTI

TAM

19,845.49 ₺

595.36 ₺

34

2895

65,500.00

KANLI

TAM

128,871.25 ₺

3,866.14 ₺

35

2896

18,500.00

KANLI

TAM

36,398.75 ₺

1,091.96 ₺

36

2897

50,800.00

KANLI

TAM

99,949.00 ₺

2,998.47 ₺

37

2898

18,300.00

KANLI

TAM

36,005.25 ₺

1,080.16 ₺

38

2899

53,400.00

KANLI

TAM

105,064.50 ₺

3,151.94 ₺

39

2900

12,900.00

KANLI

TAM

25,380.75 ₺

761.42 ₺

40

2902

4,150.00

KANLI

TAM

8,165.13 ₺

244.95 ₺

41

2903

18,200.00

KANLI

TAM

35,808.50 ₺

1,074.26 ₺

42

2728

103,950.00

KARA SÜLEYMAN

TAM

181,132.88 ₺

5,433.99 ₺

43

2261

6,350.00

SEYDİYOLU

TAM

11,223.63 ₺

336.71 ₺

44

3313

1,009.29

KÖY KENARI

TAM

1,783.92 ₺

53.52 ₺

45

3314

6,415.66

KÖY KENARI

TAM

11,339.68 ₺

340.19 ₺

46

3310

3,059.34

KÖY KENARI

TAM

5,407.38 ₺

162.22 ₺

47

3311

3,959.22

KÖY KENARI

TAM

6,997.92 ₺

209.94 ₺

48

3315

71,930.58

KANLI

TAM

141,523.42 ₺

4,245.70 ₺

49

3317

37,044.78

KANLI

TAM

72,885.60 ₺

2,186.57 ₺

50

3113

78,056.45

KANLI

TAM

153,576.07 ₺

4,607.28 ₺

51

3114

10,543.55

KANLI

TAM

20,744.43 ₺

622.33 ₺

52

2986

5,995.73

KANLI

TAM

11,796.60 ₺

353.90 ₺

53

2988

2,953.95

KANLI

TAM

5,811.90 ₺

174.36 ₺

 

 

5-İhaleler, İl Encümenince, Kars İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 18/02/2020 Salı günü saat 14.00’den başlayarak taşınmaz listesinde belirtilen sırasıyla Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

6- Satış şartnamesi alınması zorunlu olup söz konusu satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.

7- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Gerçek Kişiler için;

               a)  Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,

b)  Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi,

c)  Onaylı imza sirküleri,

d)  Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,

e)  Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f)Vergi Mükellefi ise ;

   f1) Bağlı olduğu vergi dairesi

   f2) Vergi kayıt numarası

   f3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

g)  İmzalanmış şartname metni,

Tüzel Kişiler için;(Kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)

a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri ve yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

c)  Tüzel kişilik vergi mükellefi ise;

   c1) Bağlı olduğu vergi dairesi

   c2) Vergi kayıt numarası

   c3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

d)İmzalanmış şartname metni,

e)  Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f)  Onaylı imza sirküleri

               İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.

8- İhalelere iştirak edenler; taşınmazları yerinde görmüş ve mevcut haliyle beraber satış şartnamesindeki tüm şartlarıyla peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9- Posta İle yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Son müracaat tarihi 18/02/2020 Salı günü saat 14.00’a kadardır.

 

İLAN OLUNUR.

 

Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.