• BIST 1.152
  • Altın 474,087
  • Dolar 7,7245
  • Euro 9,0707
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
139 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

139 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/389242

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

139 Kalem İlaç ve Serum alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

KARS 112, ADSM, AKYAKA DEVLET HASTANESİ , HARAKANİ DEVLET HASTANESİ, SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ, KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ, SELİM DEVLET HASTANESİ, DİGOR DEVLET HASTANESİ ve ARPAÇAY DEVLET HASTANESİ ECZANE BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP İŞE BAŞLANILACAK OLUP İDARELERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA 1 YIL İÇERSİNDE PEYDER-PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR.İDARELERİN SİPARİŞİNE MÜTEAKİP 5 GÜN İÇERİSİNDE SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN TAMAMI TESLİM EDİLECEKTİR.AKSİ TAKTİRDE SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars Sağlık Müdürlüğü Yusuf Paşa Mah.Haydaraliyev Cad.N0:34 KARS

b) Tarihi ve saati

:

29.08.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİ İLAÇ DEPOSU İSE;SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLMİŞ İLAÇ SATMAYA YETKİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI ECZA DEPOSU RUHSATNAMESİ BELGESİ İTHALATÇI İSE İTHAL İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI İTHAL İLAÇ İZİN BELGESİ,İMALATÇI İSE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ İMALATÇI İZİN BELGESİNİ TEKLİF DOSYASINDA VERMEK ZORUNDADIR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İHALEDE TEKLİF EDİLEN İLAÇLARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE VEYA LİSTE HALİNDE İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.İSTEKLİLERİN VE/VEYA TEKLİF EDİLEN MALIN, İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLDUKLARINI TEVSİK EDİCİ BELGELER İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN İLAÇ ALIMI VE/VEYA SERUM ALIMI VE/VEYA İLAÇ VE SERUM ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Müdürlüğü SatınalmaBirimiadresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C ZİRAAT BANKASI KARS ŞUBESİ TR88 0001 0001 4726 1654 3950 01yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Kars Sağlık Müdürlüğü Yusuf Paşa Mah.Haydaraliyev Cad.N0:34 KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 535 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.