• BIST 1.536
  • Altın 438,249
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,9384
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C

Kars Belediyesinin düzenlediği yerel yönetimler ve sağlık çalıştayı başladı.

Kars Belediyesinin düzenlediği yerel yönetimler ve sağlık çalıştayı başladı.
Kars Belediyesinin sağlıklı toplumsal yaşantı için strateji saptama çalıştayı başladı.

Kars Belediyesinin düzenlediği yerel yönetimler ve sağlık çalıştayı başladı.

Tacettin DURMUŞ / www.karstanhavadis.com

Namık Kemal Toplum Merkezinde 3 gün sürecek olan çalıştayın ilk günüde katılanların, şehir geneline içme suyu sağlayan isale hattı ve arıtma tesisi, katı atık deposu, mezbaha, çöp toplama merkezi, hayvan barınağı, asfalt ve taş tesisi gibi tesisleri gezmesi sağlandı.

Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca’nın açılış konuşmasıyla devam eden çalıştayada; akademisyenler tarafından sağlıklı toplum konusunda çeşitli bildiriler sunulacak.

Alaca yaptığı açılış konuşmasında HDP olarak seçim öncesi hemşerilerine verdikleri en büyük sözün birlikte yönetmek ve karar süreçlerinde ilgili tüm paydaşların öneri ve eleştirisini almak, ortak kolektif aklı ortaya çıkarmak olduğunu hatırlatarak, söylemlerinde olduğu gibi bir kişinin her türlü yetkinliğine sahip olup her konuda rahatlıkla karar verebileceğini düşündüklerini söyledi.

Sağlıklı bir toplumun ilk temellerini bu “Birlikte Yönetmek” yöntemi ile atacaklarını da belirten Şevin Alaca: “Çocuğu, kadını, yaşlıyı, engelliyi, kendisi gibi olmayan her şeyi ve düşünceyi toplumsal alandan uzaklaştırıp yalıtmaya çalışan “tek tipçi” bir anlayışa karşı bizler tüm renkleri, farklılıkları ile birbirine değer katan ve tam da yaşamın ortasında birbirlerine nefes veren, omuz omuza duran “çoğulcu” bir toplumsal yapıyı inşa etmeyi hayal ediyoruz. Sağlıklı bir toplumsal yapının da ancak böyle büyük bir renkliliği kurup koruyarak oluşabileceğini düşünüyoruz. Ve elbette bir kadın, eşit adil ve özgürce nefes alabileceği bir hayat kurmak olduğunu düşünüyorum.

Belediyecilikte birlikte karar verip, birlikte yönetme çabalarımızın ilk adımlarından birini de sağlık alanında atmak için kamu, akademi, meslek örgütleri, sendikalar ve en önemlisi de bu kentin insanlarıyla bir araya gelmek ve sağlığa dair sözümüzü hep birlikte söyleyelim istedik.

Sağlık toplumsal bir kavramdır. Bireylerin sağlığını toplumsal koşullardan bağımsız düşünemeyiz. Savaşlarda, büyük salgınlarda, ekonomik krizlerde, kıtlıklarda milyonlarca insanın kaderi bir anda ortaklaşmaktadır. Onun içindir ki sağlıklı toplumsal bir yapı kurmanın en önemli adımlarından birisi dünyada yaşanan tüm haksızlıklara, savaşlara, adaletsiz gelir dağılımlarına, toplumsal, cinsel eşitsizliklere ve adaletsizliklere karşı mücadele etmekten geçmektedir.

Sağlık; bireyin toplumun birlikte ele alındığı biyolojik, politik, sosyal, kültürel, ekolojik bir çok parametreyi aynı anda içinde barındıran iyi olma çabasıdır. Ancak siz biliyorsunuz ki sağlıklı birey ve toplum, yalnızca sağlık hizmetleri sunumu ile sağlanamaz. Sağlıklı olmayı belirleyen ana etken, içinde yaşadığımız toplumsal yaşantının kendisidir. Toplumsal sağlık gereksinimlerin doğrudan halk tarafından belirlenmesi; güncel yaşanan sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında yerel dinamiklerin söz sahibi olması; toplumun sağlık hizmetlerindeki edilgen konumdan, etken duruma gelmesi sağlık çabamızın olmazsa olmazıdır.

Yerellik çabamız da, bürokratik ilişkilerin azaltılması ve toplum katılımı mekanizmalarının artırılması anlamındadır. Sağlık bilgisinin toplumsallaştırılması ve sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesinde önceliğimiz toplumdur, bunun mekanizmalarını belirlemeyi de sizlerle birlikte oluşturmaya çalışacağımız stratejimiz bir parçası olarak görüyoruz. Sağlık hizmetlerinin de toplum katılımlı, koruyucu ve basamaklandırılmış olarak planlanması gerektiğine inanıyoruz. Hekim merkezli, aşırı uzmanlaşmış, toplumdan kopuk, patriyarkal sağlık anlayışından çok; sendika, meslek örgütü, akademi ve toplumun söz sahibi olduğu insanı doğanın yöneticisi değil bir parçası olarak gören sağlık tartışmalarına daha fazla ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyiz.

Toplumsal sağlığı sadece insanlar özelinde ele almamalıyız. Yalnızca insanların sağlığı olarak ele almak da yaşadığımız doğaya yani kendimize haksızlık olacaktır. Bu dünyada hayatı birlikte paylaştığımız soluduğumuz havaya ortak olan bitkiler, hayvanlar her türlü canlıda bizim için toplumsal sağlığın en önemli parçalarıdır. Sağlığı her bireyin ve canlının bütünün içindeki özgün değerini görmemiz ve sağlığı bütüncül ele almamız gerekmektedir. İşte bizler herkesin ulaşabileceği ve her canlıya da ulaştırabileceğimiz kamu hizmetleri ile sağlıklı bir toplumsal yaşamın kurulması için ilk adımı atabiliriz.

Sağlık sorunlarının tıbbileştirilmesi, sağlık kurumlarının içine gömülmesi ve tıbbi hizmetlerin çözümünün yalnızca hastanelerde aranması sağlık yaklaşımımızı eksik bırakacaktır.

Sağlık politikaları yerelin öncelikli gereksinimlerine göre belirlenmeli, sağlık hizmetleri finansmanında ana kaynak genel bütçeden sağlanmalı, insiyatif öncelikle yerellerde olmalıdır. Sağlık politikalarının dışa ittiği veya görmezden geldiği, öncelikle kadınlar olmak üzere birçok alan sağlıklı bir kent ve sağlıklı toplum için tam tersine çok daha fazla tartışılmalıdır.

Günümüzde insanların yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de sağlık hizmetlerine ulaşmakta yaşanan sıkıntılardır. Geniş halk kesimleri için ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Sağlığı bir sektör olarak gören ve bu sektörden para kazanma amacında olan anlayış toplumsal sağlığı korumamızda önümüzde duran en büyük problemdir. Sık sık basına ve sosyal medyaya da yansıdığı gibi özellikle belli pahalı ilaçlara ulaşmakta geniş halk kesimleri için önemli bir sıkıntıdır. Peki bu anlattığımız sıkıntıların giderilmesi konusunda bizim çözüm önerilerimiz nelerdir yada biz Kars Belediyesi olarak ne yapabiliriz? Bu üç günlük çalıştay ile biraz daha somut hale getireceğiz. Konunun uzmanı değerli konuklarımızın çözüm önerilerini de merakla takip ediyor olacağız. Çalıştayımızın hepimiz için verimli olması dileği ile hoş geldiniz diyor, kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyorum.”dedi.

Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca’nın açılış konuşmasının ardından, çalıştayın 1. oturumu başladı. Prof. Dr. Mehmet Zencir, “Sağlıklı toplumsal yaşantı ve sağlık hizmetlerinin kapsamı’ konulu açılış sunumunu yaptı.

Ardından da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın Moderatörlüğünde  ‘Sağlıklı toplum için planlama yapıyoruz ‘ konu başlığı altında, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Kars Spor Tesisleri Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kars Veteriner Odası, Kars Ziraat Odası’ndan katılımcıların belediyecilik hizmetlerinden beklentilerinin neler olduğu masaya yatırıldı.

Otumun ardından Kars’a il dışından gelen misafirler için şehir turu düzenlendi ve akşamda Kars Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde iftar programına katılım sağlandı.

Eşbaşkan Şevin Alaca Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan program akışının ise aşağıdaki gibi olacağını açıkladı.

11 MAYIS CUMARTESİ

Açılış Sunumu 10.30 – 11.15

Sağlıklı Toplumsal Yaşantı İçin Belediyeler Hangi Sorumlulukları Üstlenmeli: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu.

2.OTURUM 11.30 – 12.30 Sağlıklı Toplum İçin Planlama Yapıyoruz - 2

(Belediyecilik Hizmetlerinden Beklentilerimiz)

Moderatör: Prof. Dr. Vedat BULUT (Ankara Tabip Odası Başkanı)

Dolunay Derneği Kars Şubesi, Belediye Kadın Çalışmaları Birimi, Belediye Evde Bakım Birimi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kars Şubesi, Kars Can Dostlar Derneği, Kuzey Doğa Derneği, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü

3. OTURUM 13.30 - 14.45 Sağlıklı Toplum İçin Planlama Yapıyoruz - 3

(Belediyecilik Hizmetlerinin Sunumunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Moderatör: Yılmaz YILDIRIMCI

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri)

Çevre Hizmetleri Birliği, Belediye İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü.

4. OTURUM 15.00 -16.30 Sağlıklı Toplum İçin Planlama Yapıyoruz - 4

Moderatör: Dr. Selma GÜNGÖR (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi)

Kentsel Hareket ve Kent Sağlığı: Menderes TUTUŞ (DİSK/ Dev Sağlık İŞ)

Belediyeler Çevre Sağlığına Nasıl Bakmalı? Nasıl Ele Almalı?: Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz

20.30 Kültürel Program

12 MAYIS PAZAR

5. OTURUM 10.30 – 13.00 Sağlıklı Toplum İçin Planlama Yapıyoruz – 5

Forum:

NASIL YAPMALIYIZ? KARS’TA SAĞLIKLI TOPLUMSAL YAŞANTI STRATEJİMİZ NE OLMALI?

Moderatör:

Ayhan BİLGEN (Kars Belediyesi Eşbaşkanı)

Kolaylaştırıcı Sunumlar:

Iğdır Belediye Eş Başkanı: Eylem ÇELİK

Ardahan Belediye Başkanı: Faruk DEMİR

Kültürel Program 14.00

ANİ ANTİK KENTİ ZİYARETİ (Rehber: Ömer ÇAPKURT)

 

kars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(9).jpg

kars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(8).jpgkars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(3).jpgkars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(2).jpgkars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(1).jpgkars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(7).jpgkars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(5).jpgkars-belediyesinin-duzenledigi-yerel-yonetimler-ve-saglik-calistayi-basladi-(4).jpg

Bu haber toplam 3584 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.