• BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C

Kars’ta koruyucu aile modeli anlatıldı

Kars’ta koruyucu aile modeli anlatıldı
Vali Türker Öksüz’ün eşi Meral Öksüz’ün himayelerinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen koruyucu aile modelinin tanıtımı yapıldı.

Kars’ta koruyucu aile modeli anlatıldı

KARS HAVADİS

Kars’ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile modelinde, her çocuğun bir ailesi olması gerektiğinin önemi anlatıldı. Sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızın çocuklar olduğuna vurgu yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen, protokol mensuplarının eşleri, kurumlarının kadın müdireleri ve bazı STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda Koruyucu Aile Yönetmeliği ve Koruyucu Aile Modeli detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kars Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Çalışma Görevlisi Elif Yıldız tarafından yapılan slayt gösterisi eşliğinde yapılan sunumda Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Koruyucu Aile Hizmet Modeli katılımcılara aktarıldı.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Sosyal Çalışma Görevlisi Elif Yıldız tarafından yapılan sununda koruyucu ailenin; korunmaya muhtaç çocukların çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocukların; anne-baba özelliklerini taşıyan, ücretli veya gönüllü, kısa yada uzun süreli olarak, kurumun gözetiminde bakımlarının sağlanması olduğu belirtildi. Ve bir çocuğun bakım sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelere de “Koruyucu Aile” denildiğini açıkladı. 

KORUYUCU AİLE BAKIM MODELLERİ NELERDİR?

Sunumda Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modelini de anlatan Elif Yıldız “Veli yada vasi dışında kalan, kan bağı bulunan akrabalar yada çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana veya baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin koruyucu aile alabileceklerini söyledi.

Acil koruma gereken yada hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımı gerekir.

KORUYUCU AİLE BAKIM MODELLERİ NEDİR?

Biyolojik ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı,

UZMANLAŞMIŞ KORUYUCU AİLE MODELİ

Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı şeklinde belirlenmiştir.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Koruyucu ailenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye’de sürekli ikamet eden, 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul düzeyinde eğitim almış, düzenli bir gelire sahip olan, evli ya da bekar olması gerekir.

KORUYUCU AİLE HİZMETİNDEN HANGİ ÇOCUKLAR YARARLANDIRILIR?

Kendi aileleri yanında yetişme şansını geçici bir süre için yitirmiş, biyolojik ailesince bir süre bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilememiş kız ya da erkek, sağlıklı ya da engelli, tek ya da kardeş  olması gerekir.

KORUYUCU AİLE OLMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

Koruyucu aile adayı aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine bağlı Koruyucu Aile Birimine ön başvuru yapar.  Koruyucu aile adayı ile evrak tamamlama işlemi sonrasında 3 hafta aralıklarla 5 görüşme yapılır. Koruyucu aile adayı ile çocuk tanıştırılır ve uyum süreci başlar. Koruyucu Aile ve İl Müdürlüğü arasında Valilik Onayı ile Koruyucu Aile Sözleşmesi imzalanır.

KORUYUCU AİLE OLMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

Koruyucu aile adayı İl Müdürlüğümüze bağlı Koruyucu Aile Birimine ön başvuru yapar. Koruyucu aile adayı ile evrak tamamlama işlemi sonrasında 3 hafta aralıklarla 5 görüşme yapılır. Koruyucu aile adayı ile çocuk tanıştırılır ve uyum süreci başlar. Koruyucu Aile ve İl Müdürlüğü arasında Valilik Onayı ile  Koruyucu Aile Sözleşmesi imzalanır.

ÇOCUĞUN AİLE ÜYELERİ VE EVLE TANIŞTIRILMA SÜRECİ NASIL OLMALIDIR?

Çocuğun kişisel eşyalarının nereye koyulacağı, nerede yatacağı ve masada nerede oturacağı konuları dahil olmak üzere açıklama yapılması ve çocuğa evin gezdirilmesi gerekmektedir. Eğer evde uygulanan bir rutin varsa, bunun çocukla paylaşılması gerekmektedir. Koruyucu aile ve çocuğun birbirlerine alışması ve soru sorma dönemi önemlidir. Çocuğun eve uyum sağlamasındaki karar vermedeki en uygun yol, normal günlük yaşantıya devam ederek, sizin ve çocuğun beraber olmaktan memnun olup olmadığını görmektir.

KORUYUCU AİLENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Çocuğun eğitim ve öğretimi veya meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek. Çocuğu koruma, eğitme ve yetiştirme dışında hiçbir surette çalıştırmamak. Çocuğun; anne, babası ve diğer yakınları ile koruyucu aile birimince uygun görülen yer ve zamanda görüşmesini sağlamak. Çocuğun kan bağı bulunan yakın çevresinden kişilerle il müdürlüğünün bilgisi dışında iletişim kurmamak. Çocuğun devam edeceği okul, katılacağı kurs, sağlık gibi hayatını etkileyen, değiştiren konularda sorumlu sosyal çalışma görevlisi ile birlikte karar almak. Çocuğun karşılanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocuğu ilgilendiren kararlarda düşüncesini almak. Periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmek, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için uygulama planı doğrultusunda işbirliği yapmak.

KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN ÇOCUK ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Koruyucu Aile Hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile çocuklara, biyolojik ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. 

ÇOCUĞUN KORUYUCU AİLEDEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ ÇEVRESİ

Çocuğun biyolojik ailesi ile kurmuş olduğu duygusal bağ muhtemelen onun tüm ilişkilerini etkileyecektir. Çocuğun koruyucu aile yanındaki yaşamı; biyolojik ailesi ile yaşamından ve gelişiminden kopuk, yeniden bir doğuş dönemi değildir. Koruyucu aile çocuğun günlük yaşamında ebeveyn rolünü üstlenir, kurum adına genel bakımından sorumludur. Koruyucu aile bir süre çocuktan sorumludur; çocuğun geleceğini kurumla birlikte planlamalıdır.  Kurum koruyucu aileleri sınırlar, çocuğa nasıl davranacakları ile ilgili kurallar koyar. Bu kurallar, koruyucu aile ve çocuğun birlikte yaşayacakları süreci en sağlıklı ve keyifle geçinmelerini sağlamak amacı taşır.

KORUYUCU AİLE ÖDEMELERİ

Koruyucu Aile Sözleşmesi devam eden Koruyucu Ailelerden; Sosyal Güvencesi olmayan eşin,bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.

KORUYUCU AİLE HİZMETİ HANGİ SEBEPLERLE SONLANDIRILIR

Koruyucu Ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Çocuğun Koruyucu Aile yanına yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması. Koruyucu Ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi. Koruyucu Ailenin çocuğu istismar ettiğinin tespit edilmesi.

GÖNÜLLÜ AİLE VE KORUYUCU AİLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Gönüllü Aile Hizmeti; kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde, kişinin ilgi, yetenek ve eğitimleri doğrultusunda katkı vermek amacıyla, hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinde misafir ettiği ve kuruluşlar tarafından yürütülen bir hizmettir. Koruyucu Aile Hizmet Modeli ise; biyolojik aileye yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kısa veya uzun dönemli, ücretli veya gönüllü olarak eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelerin sunduğu bir hizmettir.

EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Evlat Edinme Hizmeti; çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir. Koruyucu Aile Hizmet Modeli; çocuğun velayet hakkı biyolojik anne ve babada veya mahkeme kararı ile belirlenen vasidedir.

şeklinde konuşmasını tamamladı.

meral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(5).jpgmeral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(3).jpgmeral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(2).jpgmeral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(4).jpgmeral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(9).jpgmeral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(8).jpgmeral-oksuz-“lutfen-kirik-kalplere-dokunmaktan-kendimizi-alikoymayalim”-(11).jpg

 

Bu haber toplam 387 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.