• BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI İLACI SATIN ALINACAKTIR

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI İLACI SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI İLACI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/574611

 

1-İdarenin
a) Adı:TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:ALPARSLAN MAH. ŞEHİT ER ASİM AKÇAY SOKAK 43 36100 - KARS MERKEZ/KARS
c) Telefon ve faks numarası:4742127094 - 4742127095
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI İLACI
b) Niteliği, türü ve miktarı:12000 ADET (ŞİŞE) KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI İLE MÜCADELE AMACIYLA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA KULLANILACAK DÖKME (POUR-ON) SIRT ÇİZGİSİ BÖLGESİNE UYGULANACAK İLAÇ (500 ML PLASTİK ŞİŞE )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AMBARIDIR
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 10 GÜN
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZA TARİHİDİR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN RUHSATLI OLMALI,PROSPEKTÜSÜ VE ETİKETİ BAKANLIK MAKAMINDAN ONAYLI OLMALIDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı olmalı, prospektüsü ve etiketi Bakanlık Makamından onaylı olmalıdır.
İlacın Bakanlık prospektüsünde “Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır” ibaresi bulunmalıdır.
İlaç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı vektörleri olan “Hyalomma Spp, Rhipicephalus Spp  dahil diğer kene türlerinin olgun (ergin) ve gelişme dönemindeki formlarına da etki ettiği onaylı etiket ve/veya prospektüsünde mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) et için 0 (Sıfır) gün, süt için 0 (Sıfır) gün olmalıdır. Tavsiye edilen kullanımda gebe hayvanlarda istenmeyen etkisi olmamalıdır.
Aktif maddesi akarisit ve insektisit etkili Sentetik Piretroid ( %1 Flumethrin ) olmalıdır.
İlacın kullanılan hayvanlarda toksitite oluşturmaması için Cis/Trans oranı WHO (Dünya Sağlık Örgütü) nun bildirdiği cis izomer şekli %40 dan az %60 dan fazla olmamalıdır.
İlacın ambalajı 500 ml’lik plastik şişe şeklinde olmalıdır.
İlacın teslim tarihinden itibaren en az 12 ay kullanım süresi olmalıdır.
İlacın ambalajı ve şişe üzerindeki etiketi üzerine 22 (yirmi iki) punto büyüklüğünde “SATILAMAZ” ibaresi kırmızı renkte silinmez olarak yazılmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklifleri kapsamında belirttikleri bilgiler ile istenen kriterleri sağlayan istekliler belirlenerek, en düşük teklif fiyatına sahip ilk iki istekliden, ihale tarihi ve saatinden sonra,  numuneleri  istenecektir. Numuneleri teslim edebilmeleri için makul bir süre verilecektir. İstekliler numunelerini, üzerine ihale ve firma bilgilerini içeren etiket yapıştırarak, numune teslim tutanağı karşılığında Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü adresine mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 6850 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.