• BIST 1.145
  • Altın 468,548
  • Dolar 7,6986
  • Euro 9,0231
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLARKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/417594

1-İdarenin

a) Adresi : Yenişehir Mahallesi Çevre Yolu Cad. No:29/D 36100 Merkez

KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası : 4744536000 - 4742136337

c) Elektronik Posta Adresi : bol18@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM: 9 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ

(ERKEK), 2. KISIM: 9 KALEM KORUYUCU GİYİM

MALZEMESİ (KADIN), 3. KISIM: 3 KALEM AYAKKABI

(ERKEK-KADIN)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece

kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde

belirtilen her bir çalışana teklifinde belirttiği teslimat

noktalarında KGYM leri (Koruyucu Giyim Malzemeleri)ayni

olarak verecektir.

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren idarece yükleniciye

verilecek ihtiyaç listesine göre yüklenici 60 takvim günü

içerisinde ilk teslimatı gerçekleştirecektir. Daha sonra

ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar 15.12.2018 tarihine kadar

teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Yenişehir

Mahallesi Çevreyolu Cad. No:29/D 36200 /KARS

b) Tarihi ve saati : 10.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

- Bölge Müdürlüğümüz personelinin 3 farklı ilde görev yapması ve çalışan personelimizin

tayin, görevlendirme, emeklilik v.b. gibi durumlar için hak kaybına uğramaması için İstekliler;

teklif verdiği kısımdaki ürünlerin satıldığı, 1 tanesi Kars’ta olmak üzere Türkiye genelinde en az

2 mağaza ve toplamda 3 mağazaya sahip olacaktır veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile

anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.

- Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan

kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-5’te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi

ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu

doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife

eklenecektir.

- İstekliler, Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka

Tescil Belgesi’ni”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu

mağazalara ait “Marka Tescil Belgeleri” ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli

Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet

sayfasından kontrol edilecektir.

- İstekliler, KGYM teslimatını Kars ili sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği

mağazalarının tamamında yapacaktır.

- İstekliler, İhtiyaç listesinin 1. ve 2. kısmında KGYM’ lerinden en az 4 (dört) kalemi Yerli Malı

olacaktır. 3. Kısım için bu şart aranmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının

bilgilerini bu şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık

olarak belirteceklerdir.

- “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı,

teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 18.

Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhaleler

Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber toplam 653 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.