• BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C

MUHTELİF DAYANIKLI MALZEME

MUHTELİF DAYANIKLI MALZEME
MUHTELİF DAYANIKLI MALZEME

MUHTELİF DAYANIKLI MALZEME

ERZURUM TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

MUHTELİF DAYANIKLI MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/373503

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

LALAPAŞA MAH. HASTANELER CAD. NU:6 25100 YAKUTİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

4422335178 - 4422331389

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif Dayanıklı Malzeme: 6 Kısım İhale konusu malın teknik şartnamede istenen hususlara göre açıklaması: İhale dokümanına ekli İhtiyaç Listesi'nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İhale dokümanına ekli ihtiyaç listesinde belirtilen birlik/kurumlara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici ihale konusu malları, ihale dokümanına ekli ihtiyaç listesinde yazılı birlik/kurumlara belirtilen miktarlarda sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) ilk günden (ilk gün dâhil) itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde defaten teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı Pl.Koor.Ş.Md.lüğü Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. Nu:6 (25100) Yakutiye/Erzurum

b) Tarihi ve saati

:

15.08.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yüklenici, kendisinin veya üretici firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini" muayene sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici, kendisinin veya üretici firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini" muayene sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna sunacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Muayene aşamasında satın alınacak malzemelere ait;

a. TSE belgesi veya,

b. Türk Standartlarına (TS) Uygunluk Belgesi veya,

c. Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Deney Raporu veya,

ç. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya,

d. Ürünün Avrupa standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar arası standartlara (İSO veya İEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu veya belgesi (Yurtdışından gelen ürünlerde deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C. Elçilik /Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) sunulacaktır.

e. Ürünlerin İlgili teknik mevzuata standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış suretleri yada malın üzerinde veya ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiketleri de bu belgelerin aslına uygun sureti olarak kabul edilebilecektir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Muayene aşamasında satın alınacak malzemelere ait;

a. TSE belgesi veya,

b. Türk Standartlarına (TS) Uygunluk Belgesi veya,

c. Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Deney Raporu veya,

ç. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya,

d. Ürünün Avrupa standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar arası standartlara (İSO veya İEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu veya belgesi (Yurtdışından gelen ürünlerde deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C. Elçilik /Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) sunulacaktır.

e. Ürünlerin İlgili teknik mevzuata standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış suretleri yada malın üzerinde veya ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka, işaret ve etiketleri de bu belgelerin aslına uygun sureti olarak kabul edilebilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici, teslim edilecek malzeme ile birlikte 1 (bir) adet parça kataloğu, bakım-onarım ve kullanma talimatlarını (kataloglarını) teslim edecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı Ted.Ş.Md.lüğü Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. Nu:6 (25100) Yakutiye/Erzurum adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı Pl.Koor.Ş.Md.lüğü Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad. Nu:6 (25100) Yakutiye/Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 796 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.