• BIST 105.520
  • Altın 380,194
  • Dolar 6,8140
  • Euro 7,5746
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIRKARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

4720 ton Kömürün Kars Devlet Demir Yolları İstasyonunda güvenlikli ve kamera korumalı tahliye sahasında bulunan vagonlardaki kömürün vagonlardan alınarak kamyonlara yüklenmek suretiyle dağıtımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/257340

1-İdarenin

a) Adresi

:

ORTAKAPI MAHALLESİ RESUL YILDIZ CAD. NO:5 36100 MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742126569 - 4742126569

c) Elektronik Posta Adresi

:

karssydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4720 ton Kömürün Kars D. Demir Yolları İstasyonunda güvenlikli ve kamera korumalı tahliye sahasında bulunan vagonlardaki kömürün vagonlardan alınarak kamyonlara yüklenmek suretiyle, 23 mahalle ve 72 köyde bulunan fakir ve muhtaç vatandaşlara dağıtımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars Merkez ve Merkeze bağlı 72 Köy ve 23 Mahalle

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ORTAKAPI MAH. RESUL YILDIZ CAD. NO:5 MERKEZ KARS

b) Tarihi ve saati

:

10.06.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Nakliyede kullanılacak araçlar ruhsat üzerinde istiap haddi en az 10 ton kapasiteli , trafiğe çıkış tarihleri 2006 yılı ve sonrasında olmalıdır.

Araçlar K1 veya C2 belgesi olacaktır. İstekli bu işin süresinde tamamlanabilmesi için yeteri kadar kamyon- kamyonet ve sigortalı işci bulundurmak zorundadır. K1 veya C2 belgesi ve araçlara ait K1 veya C2 taşıt belgesi için Başkanlığımızın Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile yapacağı yazışma sonrası alacağı teyit yazılarıyla geçerlilik kazanacaktır. ruhsatların asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen şartlara haiz olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yük ve eşya taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ortakapı Mah. Resul Yıldız Cad. No:5 KARS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
ORTAKAPI MAH. RESUL YILDIZ CAD. NO:5 MERKEZ KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

 

Bu haber toplam 280 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.